СОВЕРШЕННО НЕ ТЯНЕТ КЛЮАДЯМ.
ТЯНЕТ СПИНА,
ТЯНЕТ НА ПЛЯЖ, НА МОРЕ,
ДАЖЕ НА ОКЕАН...
ТЯНЕТ НА ОСТРОВА.
СОВЕРШЕННО НЕ ТЯНЕТ КЛЮАДЯМ. ТЯНЕТ СПИНА, ТЯНЕТ НА ПЛЯЖ, НА МОРЕ, ДАЖЕ НА ОКЕАН... ТЯНЕТ НА ОСТРОВА.