сложил, отнял,
УмнОжЖил - и крАСАВчИК.
сложил, отнял, УмнОжЖил - и крАСАВчИК.